Thursday, 1 September 2016

Tidak Tahu


Begitu pun aku
yang baru mengetahui
sosok ideal dambaan
setelah diawali sebuah jumpa.

Ibarat pelangi berterimakasih
pada hujan yang menjadikannya ada,
begitu pun aku berterimakasih
padamu yang menjadikan imajinasiku nyata.